Club info

G.V. Olympia is een recreatieve gymnastiekvereniging in Oosthuizen. De vereniging is opgericht op 14 augustus 1909. Al meer dan 100 jaar bieden wij beweging aan de lokale inwoners van onze gemeente.

Het eerste bestuur was als volgt samengesteld: 

De heer S. van Ammers          voorzitter

De heer A. van Tuin                vice voorzitter 

De heer J. Bakker                   secretaris

De heer P. Gijssen                  penningmeester

De heer K. Hoogetoorn          bestuurslid

Het inleggeld bedroeg een kwartje en de voorlopige contributie 1 dubbeltje per week. Er werden 22 heren en 19 jongens lid. De eerste oefenavond was op donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur. In december 1910 werd de eerste openbare uitvoering gegeven. 

In het jaar 1912 werd gestart met een damesgroep, deze bestond uit 16 dames. In die tijd had men nog steeds toestellen in bruikleen van het NGV (Nederlands Gymnastiek Verbond).

In de veertiger jaren had de vereniging het financieel bijzonder moeilijk. Men moest zelfs de directeur (trainer) de heer Boot ontslaan wegens gebrek aan financiën. 

In 1941 werd weer een leider aangenomen: de heer D. Oly, die 6 gulden per week ging verdienen. Ook werd in die tijd samen met de fanfare en de zangvereniging een uitvoering gegeven. 
In 1942 had de vereniging 66 leden, wat in 1943 steeg tot 95 leden. In 1944 werd besloten tot de oprichting van een kleutergroep. 

In de oorlogsjaren werden 5 leden gedeporteerd, waarvan er 4 zijn teruggekeerd. Eén enkel lid was aan de ontberingen van de kampen bezweken. In de winter van ’44-’45 is er door de senioren niet getraind wegens het straatverbod na 20.00 uur. De kinderen trainden wel, echter in een steenkoude zaal. 

In 1946 had men toch weer een batig saldo van 756 gulden op de begroting. In de oorlogsjaren had de heer Bleeker de vereniging geld geleend om toch te kunnen blijven draaien, dit kon in 1946 worden afbetaald. Na de oorlog steeg het ledental langzaam tot ± 150 in 1953. 
De eerste koffergrammofoon uit de oorlogsjaren werd in 1957 vervangen door een nieuw exemplaar. Men had nu ±230 leden. 

In 1963 heeft men nog een afdeling judo opgericht, maar dit is toen ter ziele gegaan door de afnemende belangstelling hiervoor. In die tijd was Alex Knip een tijdelijke leider bij Olympia, hij zou later een gerenommeerd keurturner en internationaal jurylid worden.

Het ledental steeg langzaam naar de 240 in 1971. We hadden toen al een aantal jaren geen herengroep meer. 

Twee jaar later (in 1973) waren er nog maar 180 leden over en nog een jaar later zakte het aantal leden tot 116. In 1977 werd er voor het eerst met 11 kinderen deelgenomen aan de KNGB-zomerkampen (dat is in 1983 gestegen tot 45 deelnemers).  

In 1980 werd de zaalhuur verhoogd van 16 naar 20 gulden per uur. In de daaropvolgende jaren daalde het wisselende ledental tot ±100 leden in 1993. 
Vooral in de 60’er en 80’er jaren heeft men veel bestuursproblemen gekend (o.a. geen voorzitter of secretaris) en leiding speelde altijd een belangrijke rol. 

Centraal in de laatste 50 jaar van de vereniging staan een drietal personen, namelijk: 
De heer P. Koning                               zowel actief in het bestuur als wedstrijdturner

Mevrouw J. de Reus-Posterkamp    die ongeveer net zolang meedraait als lid en in het bestuur 

Mevrouw T. Groot-Rozendaal            begon in 1975 en vervulde nog lang de rol van penningmeester 

In 1993 heeft Oosthuizen (gemeente Zeevang) ruim 2750 inwoners. De gymvereniging heeft 100 leden, waarvan 83 meisjes zijn. Olympia biedt uitsluitend de mogelijkheid om te turnen en neemt een aantal maal per jaar deel aan wedstrijden. Het technisch kader bestaat uit 1 persoon en het bestuur uit 5 personen (voorzitter, secretatis, penningmeester en 2 leden). De contributie bedraagt per half jaar 67 gulden voor leden t/m 15 jaar en 85 gulden voor leden vanaf 16 jaar. 

Er worden op 2 avonden geturnd: maandag van 16:00 – 20:45 uur (4 groepen) en vrijdag van 17:00 – 21:00 uur (4 groepen). De lessen die worden aangeboden zijn: 1 damesgroep, 1 gemengde trimgroep, 1 jongensgroep en 4 meisjesgroepen. Al deze groepen kregen les van 1 trainster, Tekla Sibbel. 

De vereniging turnt in de Sporthal ‘De Watering’ voor 27,50 gulden per uur. De meeste toestellen (zoals: bruggen, balken, paard, planken, valmatten en landingsmatten) zijn in eigendom van de vereniging. 


In het jaar 2009 bestond de gymvereniging Olympia Oosthuizen maar liefst 100 jaar. 

Saskia Droog is in 2006 toegetreden tot het bestuur. Andere bestuursleden destijds waren haar vader, Huig Droog, Irma Kwantes, Rika Bijl en Ella Kleimeer. 

Saskia verteld destijds: “De vereniging was een beetje doodgebloed, nadat mijn vader het zo’n 7 jaar bijna alleen heeft moeten doen. De verenging telde toen zo’n 60 leden waarvan ook zo’n 20 senioren dames. Deze damesgroep is een hele trouwe groep geweest door de jaren heen, hierin zitten een aantal dames die al meer dan 50 jaar lid zijn van onze vereniging. Een hele bijzondere en gezellige groep dames dus. Onze jeugdledengroepen waren toen nog niet zo groot en de interesses van de jeugd zijn ook snel ergens anders opgericht. Inmiddels zijn we behoorlijk gegroeid en telt de vereniging meer dan 100 leden! We gaan weer de goede kant op qua ledental en hebben dus ook alweer enige tijd een goed bezet bestuur en zelfs de luxe van een jubileumcommissie! In deze commissie zitten Jenny de Reus (lid en oud-bestuurslid), Ank Broertjes (oud lid en oud-bestuurslid), Herman Aberkrom (lid), Lia Serrares (lid), Mirjam Veerman, Huig Droog, Irma Kwantes en ikzelf dus.” 

Wegens het 100-jarige bestaan werden er een aantal leuke activiteiten georganiseerd op 12 t/m 14 september 2009. Met een kinderdag, fiets-puzzel-tocht en een leuke BBQ voor de seniorenleden. Daarbij werd er een reünie georganiseerd voor alle oud-leden.

In 2009 is Huig Droog tot erelid benoemd. Huig Droog is 25 jaar voorzitter geweest van de gymvereniging. In 2013 is Huig gestopt als voorzitter en heeft zijn dochter Saskia Droog het stokje overgenomen. Op 4 maart 2019 is Huig overleden.